De begrippen kunst en ruimte vormen de vaste bestanddelen van mijn werkzaamheden.

Bij mijn kunstprojecten gaat het met name om beeldende kunst met ruimte zowel als vertrekpunt en als materiaal.

De publieke ruimte is mijn werkterrein bij uitstek. Naast de ontwikkeling en uitvoering van eigen projecten ben ik als adviseur en planontwikkelaar verbonden aan diverse overheidsinstellingen.