Baken voor Hattem

De kunstopdracht in Hattem is tot stand gekomen in het kader van de dijkverzwaringen langs de IJssel. Als baken aan de rivier heb ik een architectonische sculptuur gemaakt die functioneert als verblijf- en uitzichtplek. Een bijzonder landschap wordt hierdoor nog intenser ervaren. Het kunstwerk is gesitueerd aan de Kerkhofdijk, net buiten de bebouwde kom van Hattem. Het beeld markeert de entree aan de oostzijde van deze historische stad, als een ‘wachtpost’. Een opwaarts gerichte lichtbron binnen de sculptuur verspreidt in de nacht zijn schijnsel via spiegels over rivier en uiterwaarden.

1996