Kunstwerk Bonifatiusschool Utrecht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In samenspraak met de architect heb ik het gehele buitenterrein van de school vormgegeven. De verschillende elementen creëren samenhang en spelen in op de beleving van voor het merendeel allochtone kinderen. Functionele aspecten en verbeelding gaan hand in hand.

1988