Poorten voor de Koningsweg Soest

De Koningsweg is een belangrijke circa 4 km lange verbindings- en ontsluitingsroute binnen de gemeente Soest. Kenmerkend voor deze route was de negatieve diversiteit van sferen en het gebrek aan samenhang tussen de aanliggende gebiedsdelen onderling. Vanuit de analyse is gekozen voor de vormtypologie 'poort', als conceptueel verbindingselement. Om beeldende samenhang te creëren, zijn verdeeld over een vijftal cruciale locaties, 30 poortelementen geplaatst.
Op de kop van deze poortelementen bevinden zich diepblauwe neon lichtbanen. (i.s.m. Ton Algra).

1998