Kunstwerk Wilhelminaplein Someren

Het Wilhelminaplein is in strikte zin geen plein. Er ontbreekt namelijk een duidelijke wandvorming. Wel is het stadhuis aan deze stedelijke ruimte gelegen. Om toch een sterker gedefinieerde ruimte te bewerkstelligen heb ik centraal op het plein een sculptuur ontwikkeld die zowel scheidend als verbindend werkt. Het centrum van de ruimte is een ontmoetings- en verblijfsplek geworden. Door bijzondere lichttoepassing markeert het kunstwerk ook in de avond het centrum van Someren.

1997