Ontwerp Kunstopdracht Betuwelijn Zevenaar

De Betuweroute loopt van west naar oost door de gehele gemeente Zevenaar. Het tracé is ingepakt door geluidsschermen die de gemeente in tweeën delen. Tussen de route langs het spoor en de schermen komen op een zevental locaties enorme vogelsculpturen die de overzijde van het spoor in de gaten houden. De schermen zelf worden voorzien van vele vogelhuisjes.
Het voorstel tast de verhouding tussen droom en werkelijkheid af.

2005