'VIS' kunstwerk Plein Wateringen

Bij de herstructurering van het centrum van Wateringen is Het Plein, de centrale as van het centrum, geheel vernieuwd. Aan mij is gevraagd de kop van Het Plein vorm te geven. Als entree van het centrum heb ik op deze kop een sculptuur in twee delen ontwikkeld. Het kunstwerk maakt een uitnodigend gebaar, is een ‘sta in de weg’ is en geeft daarmee richting aan het gebruik. ‘De Vis’ in twee delen, lokt je van verre en neemt je mee naar de overkant.

2001