'De Bron', Reigersborg Drechterland 

Reigersborg is een grote nieuwbouwlocatie van de gemeente Drechterland. Geïnspireerd op de bijzondere waterhuishouding heb ik de samengestelde sculptuur ‘ De Bron’ gecreëerd. Deze markeert de entree van de wijk en ligt op het snijpunt van belangrijke zichtassen.

2003